Salariskantoor

Zout Services is een kantoor gespecialiseerd in het verwerken van lonen en is vandaag de dag hét salariskantoor in de Eindhoven. We werken veel voor administratiekantoren die het verwerken van de lonen van hun klanten, aan ons hebben uitbesteed. Maar wij hebben ook bedrijven als klant. Als gespecialiseerd salariskantoor zijn wij bij uitstek op de hoogte van alle wettelijke regelingen op ons gebied en kunnen wij u bijtijds op de hoogte brengen van aankomende nieuwe wetgeving.

Personeelsadvies

Naast het verwerken van salarissen en het opstellen van de loonstroken kunt u bij ons ook terecht voor advies met betrekking tot uw personeel. Dit kan variëren van wat er geregeld kan of moet worden op het moment dat u besluit personeel aan te nemen. Het nakijken van de arbeidsovereenkomst met uw nieuwe medewerker of deze voldoet aan de laatste wetgeving. Tot begeleiding van verzuim door ziekte of arbeidsongeschiktheid en u bijstaan indien u personeel moet ontslaan. Wij kunnen ook verlof- en ziekmeldingen van uw medewerkers administreren, uw personeelsfiles opzetten en bijhouden of andere HR-activiteiten voor u uitvoeren.

Duidelijk en betrouwbaar

Wij maken duidelijke afspraken over de te leveren diensten en tarieven en zijn helder in onze communicatie naar u toe. En natuurlijk gaan we discreet om met vertrouwelijke informatie en zijn we voor u integere business partner.