Coronavirus en ondernemers: 7 financiële regelingen uitgelegd


Coronavirus 1

 

 

 

 

 

 

 

Gastblog van Wubbo Staal, AdminXper BV

AdministratieBelastingtips Coronamaatregelen

In verband met het coronavirus staan veel ondernemers ineens met de rug tegen de muur. Ze raken opdrachten kwijt of kunnen hun product niet meer verkopen. Ze hebben een lagere omzet door het coronavirus. In zijn speech van 16 maart 2020 belooft minister president Rutte steun voor ondernemers. Hij zegt dat het kabinet zal doen wat nodig is om ondernemers te steunen.

Maar gaat dit ook echt gebeuren? Daar gaat deze Xper blog over. Voor de eenvoud vermeld ik de meest toegankelijke en praktische regelingen* als eerste en daarna pas de ‘moeilijkere’ gevallen.

Bestaande regelingen

 1. Kort telefonisch uitstel
 2. Aanpassing voorlopige aanslagen

Nieuwe regelingen

 1. Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
 2. Bijzonder uitstel van betaling
 3. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – tegemoetkoming loonkosten
 4. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (via de gemeenten) – ondersteuning voor levensonderhoud
 5. Compensatieregeling: € 4.000,- voor direct getroffen ondernemers

* In dit blog behandelen we de belangrijkste regelingen voor ondernemers tot aan tien man personeel. Maar we beweren niet volledig te zijn. Dit kan ook moeilijk aangezien de wijzigingen nu heel snel gaan. Kijk dus goed of er in jouw specifieke geval wellicht ook nog andere mogelijkheden zijn.

Heb je vragen of opmerkingen over deze blog? Stel ze hieronder in je reactie. Ik beantwoord je vraag en zo kunnen collega ondernemers hier ook hun voordeel mee doen!

Bestaande financiële regelingen voor ondernemers

 1. Kort telefonisch uitstel belastingaanslagen

Heeft je bedrijf altijd netjes op tijd de aangiftes en belastingen betaald? Dan kun je kort telefonisch uitstel aanvragen. Dit kan vrij eenvoudig door te bellen met de belastingtelefoon op 0800-0543. Er wordt dan in het systeem gekeken of je inderdaad ‘schoon’ bent. Als dit zo is, dan krijg je vier maanden uitstel van betaling voor een bedrag van maximaal € 20.000.

Mocht dit niet zo zijn, dan houdt het vragen van uitstel hier in de praktijk op. Volgens de medewerkers van de belastingdienst is er dan een ander formulier dat je even mag invullen. Dit is echter een formulier vol vragen, ingewikkelde zaken en garantstellingen. In de praktijk kun je hier vaak niets mee. Laat je hier dus niet door foppen.

Zo vraag je kort telefonisch uitstel aan

Verwacht je dat jij in april de aankomende BTW aangifte niet kan betalen? Bel dan nu alvast om te controleren of je inderdaad geen kruisje achter je naam/bedrijf hebt staan. Ben je goedgekeurd? Dien dan gewoon de BTW aangifte in. Wanneer je de aanslag hebt ontvangen, kun je door opnieuw te bellen het kort telefonisch uitstel regelen. Let er hierbij op dat er ook in de tussentijd geen aangiftes te laat zijn ingediend of andere belastingachterstanden zijn opgelopen. De toets of je inderdaad ‘schoon’ bent, wordt uiteraard vlak voor het goedkeuren van het uitstel gedaan.

In de praktijk: Voldoe je aan de eisen, dan is dit echt een praktische regeling met (zowaar) weinig bureaucratie! (Ik hoop dat ik dat straks ook kan zeggen over de nieuwe initiatieven…)

 1. Aanpassing voorlopige aanslagen 2020

Betaal je maandelijks voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 2020 en verwacht je nu een lagere winst? Pas dan de voorlopige aanslag aan naar een lager bedrag. Baseer het nieuwe bedrag op de (lagere) winst waar je op denkt uit te komen. Overleg dit met je belastingadviseur of log in, in je eigen belastingomgeving als je het zelf wil regelen.

Met deze regeling wordt er minder belasting geïnd, waardoor je als het ware geld overhoudt. Mocht later blijken dat je toch een hogere winst behaalt, reserveer daar dan nog wat extra’s voor. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

In de praktijk: De systemen van de belastingdienst zijn al op deze regeling ingesteld. Dit gebeurt bijna volledig automatisch. Het is dus een praktische oplossing om eventuele betalingsproblemen voor te zijn.

Nieuwe financiële regelingen vanwege het coronavirus

Onderstaande regelingen zijn in het leven geroepen voor ondernemers met minder omzet doordat zij geraakt zijn door het coronavirus.

 1. Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Betaal je een aanslag niet op tijd, dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Daarnaast rekent de belastingdienst belastingrente als zij een aanslag pas te laat kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld doordat er niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Ook dit tarief wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

In de praktijk: Dit besluit is al genomen en zou dus automatisch goed moeten gaan. Maar zoals bekend heeft de belastingdienst af en toe wat IT problemen. Houd de aanslagen dus goed in de gaten om er echt zeker van te zijn dat de juiste rente wordt berekend.

Coronavirus 2

 1.  Bijzonder uitstel van betaling

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
Daarvoor stuur je een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe jij door de uitbraak van het Coronavirus in de betalingsproblemen bent gekomen.

Doe dit dan naar het belastingkantoor waaronder je valt. Nadat de belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met de invorderingsmaatregelen. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen zou dan niet opgelegd mogen worden.

Naast je brief, vraagt de belastingdienst om een verklaring van een externe deskundige. Dit moet in beginsel binnen een termijn van 4 weken gebeuren. Je accountant of belastingadviseur kan dit voor je doen. Wat er precies in deze verklaring moet staan is nu nog niet bekend. Logischerwijs zou dit moeten gaan om de daadwerkelijke link tussen het coronavirus en je betalingsproblemen. Door vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën is aangegeven dat het uitstel zal worden verleend voor 3 maanden en dat er in deze periode geen verklaring zal worden opgevraagd. Na deze periode wordt dit heroverwogen.

In de praktijk: Het lijkt erop dat de onderbouwing van de derde deskundige in eerste instantie niet nodig zal zijn. Mocht deze regeling dus voor je gelden richt je brief dan naar het belastingkantoor waaronder je valt. Bij twijfel kan je hier het juiste kantoor vinden. Voor de volledigheid vermeld ik hierbij wel alvast dat als later toch de onderbouwing van een externe deskundige nodig is, wij geen verklaring kunnen afgeven als er eigenlijk wel betaald kan worden.

Voor rechtspersonen is er nog een aandachtspunt: te weten bestuurders aansprakelijkheid. Is er een probleem met betalen en wordt er daarom uitstel van betaling gevraagd, zorg dan ook voor een tijdige melding van betalingsonmacht (binnen twee weken nadat de aanslag had moeten worden betaald) om te voorkomen dat de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Is er feitelijk geen betalingsonmacht dan zou er geen uitstel van betaling moeten worden gevraagd.

 1. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – inzake tegemoetkoming loonkosten

Dit is een regeling die geld bij personeel in loondienst. Ben jij een zzp’er zonder personeel in loondienst dan kan je dit dus overslaan.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). Deze regeling is een vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan je een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud?

Momenteel kun je deze nog niet indienen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, maar de periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien je een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling?

Je dient de aanvraag in bij UWV.

Kan je ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

In de praktijk: Nog niet operationeel. Er volgt dus later meer. Maar hier kun je alvast meer informatie vinden.

 1. Ondersteuning levensonderhoud zelfstandig ondernemers (via de gemeente)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers, die ze in staat stelt hun bedrijf voort te zetten. De regeling is gebaseerd op de al bestaand Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en bedraagt maximaal € 1.500,- per maand.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Daarnaast vervalt ook de toets voor levensvatbaarheid.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, via een versnelde procedure. Het streven is binnen 4 weken. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Maar uiteraard is een regeling die je niet terug hoeft te betalen gunstiger.

In de praktijk: De regeling is nog niet operationeel, er volgt dus later meer. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

 1. Compensatieregeling: € 4.000,- voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte dit bekend in de persconferentie van 17 maart 2020.

De bedrijven die in aanmerking komen, krijgen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. Dat zijn met name bedrijven in de horeca, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. Bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk inhalen wanneer het coronavirus achter de rug is.

In de praktijk: De regeling is nog niet operationeel. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden de regeling plaatsvindt en welke bedrijven in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie hierover.

Conclusie

Kun je al gebruik maken van de bestaande regelingen, dan zou ik daar zeker voor kiezen. Die zijn namelijk vrij eenvoudig aan te vragen. Daarnaast ben ik zeer benieuwd hoe snel de andere regelingen ook definitief zijn.

Houdt daarnaast bij een BV de verplichting voor het melden van betalingsonmacht in de gaten. Doe je dit niet dan kan dit namelijk de bestuurdersaansprakelijkheid doorbreken, waardoor er mogelijk ook aanspraak op je privé vermogen gedaan kan worden.

Veel van de andere regelingen zijn nog niet in gebruik. Daarnaast ben je dan afhankelijk van de gemeente, de belastingdienst of het UWV. Ondanks vaak goede wil van hun kant, is het risico dat daar lange doorlooptijden voor gelden. Houd hier dan ook zoveel mogelijk rekening mee.

Gelukkig lijkt het erop dat het kabinet ondernemers echt wil helpen. Ze zijn bereid de staatschuld te laten oplopen om ondernemers door de corona crisis te loodsen. De praktijk zal uitwijzen of dit ook daadwerkelijk gaat lukken.

Tot slot zou ik iedereen willen vragen even goed stil te staan waar er precies knelpunten zijn en welke regelingen daarbij kunnen aansluiten. Beter een goed onderbouwd verhaal dan het schieten met losse flodders. Dit ook om de druk op het ambtenarenapparaat in deze tijd niet onnodig te bezetten.

Vragen en reacties

De ochtend hou ik in ieder geval vrij om reacties op het blog te beantwoorden. Daarnaast hoor ik graag in wat voor mate je denkt dat je onderneming geraakt zal worden door deze crisis. Dus ook als je denkt dat dit mee zal vallen hoor ik het graag! Ten slotte beantwoord ik ook vragen over de regelingen waarvan ik denk dat je mogelijk in aanmerking komt.

Dus reageer op deze Xper blogdan hebben de andere lezers hier ook voordeel van!

Mocht je via-via op deze blog gekomen zijn en je wenst ook toekomstige blogs te ontvangen, meld je dan hier aan je krijgt dan direct ook ons gratis e-book.

Daarnaast kun je hier altijd even gratis kennismaken en in ieder geval veel succes met je onderneming in deze uitdagende tijd.

Voor de volledigheid – Buiten beschouwing gelaten:
Ik heb voor mijn doelgroep (ondernemers tot tien man personeel) en de leesbaarheid van dit artikel een onderscheid gemaakt in de meest voorkomende regelingen. Daardoor heb ik niet alle regelingen meegenomen. Kijk dus ook even zelf of er in jouw specifieke geval nog andere mogelijkheden zijn. Hieronder vind je de regelingen die ik buiten beschouwing heb gelaten: (indien gewenst kun je deze verder nog op internet opzoeken)
– Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK) (Met name voor het MKB en grote ondernemers en minder voor het kleinbedrijf)
– Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C
– Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
– Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
– Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
– Eventueel uitstel mogelijkheden betalingsverplichtingen banken

Disclaimer: Hoewel bij de samenstelling van deze blog de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard over onvolledigheden of onjuistheden. Deze blog heeft slechts een informatief karakter en aan de hand van de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor toepassing in individuele gevallen raden we je aan contact met ons op te nemen.