Wat zijn loonheffingen eigenlijk ?


Heb je als ondernemer medewerkers in dienst dan ben je een werkgever. En elke werkgever moet per maand of per 4 weken (of ander aangiftetijdvak) aangifte loonheffingen indienen bij de belastingdienst. Dit doet hij of zelf of hij laat dat uitvoeren door een salaris- of administratiekantoor.

Veel mensen verwarren het begrip loonbelasting en loonheffingen met elkaar vandaar deze wat theoretisch getinte blog over een voor veel mensen saai of ingewikkeld onderwerp. Maar het is wel zo handig als je begrijpt wat er met deze begrippen bedoeld wordt en waar het vandaan komt.

En als je het goed door hebt wat daar staat, dan zie je ook dat als je de AOW-leeftijd hebt bereikt en je inkomen boven de grens, in 2017 van bruto € 33.791, ligt (komt neer op € 2.607,00 bruto per maand excl vakantiegeld) je gewoon hetzelfde aan loonbelasting betaalt als iemand die jonger is en werkt. Terwijl je toch echt veel hoort dat als je die bewuste leeftijd hebt bereikt je minder zou gaan betalen. Dat is waar als je met je inkomen in de belastingschijf 1 en 2 valt maar dus niet waar als je meer inkomen hebt tegen die tijd.

Maar even terug naar de theorie, loonheffingen bestaan uit de volgende 4 componenten:

 • Loonbelasting
 • Premie volksverzekeringen bestaande uit:
  1. Premie AOW (algemene ouderdoms wet)
  2. Premie ANW (algemene nabestaanden wet)
  3. Premie AKW (algemene kinderbijslag wet, maar die is 0% gesteld)
  4. Premie Wlz (wet langdurige zorg, vroeger heette deze de AWBZ, algemene wet bijzondere ziektekosten, u vast wel bekend)

Je betaalt loonbelasting én premievolksverzekeringen alleen in de belastingschijven 1 en 2 en in de schijven 3 en 4 alleen loonbelasting. De bedragen en percentages op de foto’s zijn van januari 2017.

Belastingschijven 2017

Tabel Loonheffingen 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Premie werknemersverzekeringen, dwz premies tbv WW, WIA en ZW (en eventueel WAO)
 • Inkomensafhankelijke bijdrage ZorgVerzekeringsWet (ZVW)

De eerste twee premies betaalt eigenlijk de medewerker/werknemer, maar het is de werkgever die het afdraagt. De premies 3 en 4 betaalt alleen de werkgever.

Nu valt er nog heel veel meer te vertellen over deze premies en wat ze inhouden en welke “uitzonderingen” er zijn maar dan ga ik in deze context echt veel te ver. Wat ik wil aangeven hier is dat dit verschil er bestaat tussen loonbelasting en loonheffingen. De laatste behelst meer dan het eerste óf het eerste is een onderdeel van het laatste. Het is maar net hoe je het bekijkt!

 

Over Pauline:

Pauline van Huijstee is eigenaar van salariskantoor Zout Services en verzorgt dagelijks loonstroken voor medewerkers van bedrijven uit allerlei branches, en aangiftes loonheffingen naar de belastingdienst voor de werkgevers. Ze werkt veel samen met administratiekantoren die de salarisadministratie van hun klanten uit handen hebben gegeven. In haar blog vertelt ze over wat ze in de praktijk van een salariskantoor allemaal tegenkomt.

Saai werk vindt ze het werk niet, naast de kennis om salarisadministraties te voeren is het van belang om ook kennis hebben van arbeidsrecht en de sociale wetgeving. Het is een uitgebreid gebied waar je vaak lastige onderwerpen tegenkomt. Het is goed dat je dit duidelijk kan uitleggen aan de werkgevers en administratiekantoren.